SoA Zámrsk – státní okresní archivy

Státní okresní archiv Hradec Králové
Škroupova 695/2, 500 01 Hradec Králové

Státní okresní archiv Chrudim
Filištínská 37, 537 01 Chrudim

Státní okresní archiv Jičín
Raisova 533, 506 01 Jičín

Státní okresní archiv Náchod
Dobenínská 96,547 01 Náchod

Státní okresní archiv Pardubice
Bělobranské náměstí 1, 530 02 Pardubice

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
Kolowratský zámek 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
T.Novákové 270, 570 01 Litomyšl

Státní okresní archiv Trutnov
Komenského 128, 541 00 Trutnov

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí
Pivovarská 137, 562 03 Ústí nad Orlicí