Rodokmen

RODOKMEN

I když se v širším slova slova smyslu rozumí rodokmenem  jakákoliv forma uspořádání předků, z čistě genealogického hlediska se jedná o konkrétní variantu sledující otcovskou linii.

Rodokmen tedy „pod jednou střechou“  schovává otce výchozí osoby (střena), jejího děda i jejího praděda atd. Vždy však jen toho z otcovy strany! Je tedy soupisem či souhrnem všech předků stejného příjmení, ovšem včetně manželek a sourozenců, o kterých jsou uvedeny pouze základní informace (jméno, životní data). Rodokmen se dá sestavit až tak daleko, kam až nám to umožní dostupné matriky.

Nejstarší nalezený předek pak představuje „Adama“ vašeho rodu (u mě Václav Skřivánek z roku 1686). Čím starší matrika, tím kusejší informace. Při přibližování k současnosti jsou matriční záznamy podrobnější a úplnější. Častěji se pro zobrazení rodinného stromu využívá vývod.