Německé názvy českých a moravských obcí

Tento seznam obsahuje německé názvy (exonyma) českých obcí, resp. jedná se o rozcestník na jednotlivé seznamy sestavené dle počátečních písmen názvů českých obcí.

Seznam slouží jen pro orientaci v starých písemných pramenech, mapách atd. Nejedná se o možnost překladu českých názvů měst do němčiny. Většinu z těchto německých názvů v současnosti nejde využít a byly by nesrozumitelné.

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVXZŽ
Literatura:
Německo-český slovník místních jmen
BAHLCKE, Joachim; EBERHARD, Winfried; POLÍVKA, Miloslav. Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska. Praha: Argo, 2001. 811 s. ISBN 80-7203-402-2.
HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha: Academia, 2004. 1144 s. ISBN 80-200-1225-7.
PULKERT, Oldřich. Příruční slovník místních a zeměpisných názvů : česko-německý a německo-český. Praha: Resonus, 1997. 197 s. ISBN 80-901907-8-2.
Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren. Praha: Selbstverlag des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, 1940. 434 s. Online

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_německých_názvů_obcí_a_osad_v_Česku