Archivy

Národní archiv
Archivní 4, 149 01 Praha 4
Telefon:    974 847 240, Fax:    974 847 214
E-mail:    na@mvcr.cz, na@nacr.cz
http://www.nacr.cz

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 1, P. O. Box 51 (poštovní adresa)
625 00 Brno
Telefon:    533 317 574, 533 317 224 (badatelna)
E-mail:    podatelna@mza.cz, badatelna@mza.cz
http://www.mza.cz

» MZA Brno – státní okresní archivy

Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 2/1, 746 22 Opava
Telefon:    553 607 240, Fax:    553 607 247
E-mail:    podatelna@zao.archives.cz
http://www.archives.cz

» ZA Opava – státní okresní archivy

Státní oblastní archiv v Zámrsku
Zámek 1, 565 43 Zámrsk
Telefon:    465 503 101 (sekretariát – spojovatelka)
465 503 102 (ředitel)
465 503 122 (badatelna)
465 503 121 (knihovna)
Fax:    465 503 117
E-mail:    podatelna@archivzamrsk.cz
http://www.archivzamrsk.cz (centrála SOA v Zámrsku)
http://www.vychodoceskearchivy.cz (okresní archivy)
Po    08:00 – 17:00
Út    08:00 – 15:00
St    08:00 – 17:00
Čt    08:00 – 15:00

» SoA Zámrsk – státní okresní archivy

Státní oblastní archiv v Třeboni
Zámek 110, 379 11 Třeboň
Telefon:    384 721 128, Fax:    384 722 379
E-mail:    posta@tb.ceskearchivy.cz
http://www.ceskearchivy.cz

» SoA Třeboň – státní okresní archivy

Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 22/44, 306 12 Plzeň
Telefon:    377 236 263, Fax:    377 327 269
E-mail:    podatelna@soaplzen.cz
http://www.soaplzen.cz

» SoA Plzeň – státní okresní archivy

Státní oblastní archiv v Praze
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
Telefon:    974 847 358, Fax:    974 847 357
E-mail:    e-podatelna@soapraha.cz
http://www.soapraha.cz/praha

» SoA praha – státní okresní archivy