Vývod

Začínáme od osoby žijící v současnosti, pak pokračujeme přes její rodiče i prarodiče hlouběji do minulosti, přitom sledujeme mužskou i ženskou linii.

Na rozdíl od rodokmenu nemá vývod jednoho praotce, ale celou řadu prarodičů. V každé generaci, o kterou jsme postoupili hlouběji do minulosti, se počet prarodičů zdvojnásobuje. To nám umožňuje určit přesný počet prarodičů v každé generaci – například v sedmé generaci máme každý 64 předků.
Jak daleko se při bádání dostaneme, záleží na úplnosti a dochovalosti archiválií a existenci matrik. v podstatě každý vývod není celkem úplný, vždy narazíme při jeho sestavování na slepou větev.