Rodokmen

RODOKMEN

I když se v širším slova slova smyslu rozumí rodokmenem  jakákoliv forma uspořádání předků, z čistě genealogického hlediska se jedná o konkrétní variantu sledující otcovskou linii.

Rodokmen tedy „pod jednou střechou“  schovává vašeho otce, jeho děda i jeho praděda atd. Vždy však jen toho z otcovy strany! Je tedy soupisem či souhrnem všech předků stejného příjmení, ovšem včetně manželek a sourozenců. Rodokmen se dá sestavit až tak daleko, kam až nám to umožní dostupné matriky.

Nejstarší nalezený předek pak představuje „Adama“ vašeho rodu (u mě Václav Skřivánek z roku 1686). Čím starší matrika, tím kusejší informace. Při přibližování k současnosti jsou matriční záznamy podrobnější a úplnější.