Aktuality

Výstava „Kroměříšký archiv a jeho sbírky“ v Knihovně Kroměříšska

Státní okresní archiv Kroměříž Vás srdečně zve na výstavu „Kroměřížský archiv a jeho sbírky“, která je zaměřena na méně známé, ale o to více zajímavé historické prameny uložené v našem archivu!

Těšíme se na Vás.

Termín: 1.7. – 1. 9. 2019
Místo: Knihovna Kroměřížska

Výstava a cyklus přednášek – ŽIVOT SPOLKOVÝ – ŽIVOT VESELÝ

 Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy ŽIVOT SPOLKOVÝ – ŽIVOT VESELÝ v pondělí 18. března 2019, 17:00, sál hudebního oddělení, Městská knihovna v Třebíči.

Cyklus přednášek zahájí úvodní přednáška Spolkový život v Třebíči Mgr. Jitky Padrnosové, Ph.D. Výstava bude slavnostně otevřena v 18:00 v zelené klubovně dospělého oddělení, v 1. patře hlavní budovy Městské knihovny v Třebíči a potrvá do 26. dubna 2019.

Termín: 18. března – 26. dubna 2019
Místo: Městská knihovna v Třebíči

Upozornění pro uživatele Digitálního archivu ZA v Opavě

Zemský archiv v Opavě v minulých týdnech přecházel na novou pořádací aplikaci, která umožňuje archivářům pracovat dle nových Základních pravidel pro zpracování archiválií (dostupné zde: http://www.mvcr.cz/…/zakladni-pravidla-pro-zpracovani-archi…). Z tohoto důvodu byly dočasně pozastaveny aktualizace Digitálního archivu (poslední proběhla 4. 2. 2019).

Nová pořádací aplikace je nyní již v plném provozu a jsou v ní spravována a pořizována veškerá data našich archivů. V návaznosti na tuto zásadní změnu probíhaly nutné úpravy také na straně Digitálního archivu, jehož pravidelné (každotýdenní) aktualizace by měly být obnoveny během několika málo týdnů.
Současně s první novou aktualizací pak bude uvolněna inovovaná verze DA, která bude obsahovat veškeré opravy dosud známých chyb a rovněž několik nově implementovaných funkcí a rozšíření.

O průběhu vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.